Geen reacties datingsite

Rated 4.82/5 based on 789 customer reviews

"Dat kunnen wij alleen door continu de opslagsystemen van onze klanten op een Io T-manier te monitoren." Io T heeft daarmee een aantal voordelen voor de business van zowel leverancier als klant.

"In 86% van de gevallen worden problemen met de storage automatisch voorspeld én opgelost," aldus Krommenhoek.

Maar dat is een uitdaging die je volgens Krommenhoek kunt omzeilen.

"Zoek, zodra je kansen ziet en ideeën hebt, allereerst een partner binnen je bedrijf.

"Bepaal dus eerst wat je wilt bereiken en zoek daar de data bij die je nodig hebt.

Dat is ongekend hoog." Het gaat daarbij echt om de gemeten beschikbaarheid, verzekert Krommenhoek, niet om steekproeven en extrapolatie.

Liefst iemand uit de business, bijvoorbeeld iemand die zich met productieprocessen bezighoudt.

Kies vervolgens voor het meest succesvolle en kansrijke idee.

Maar Krommenhoek benadrukt dat het beter is om eerst concreet vast te stellen wat je wilt bouwen en vervolgens te kijken welke data je daarvoor nodig hebt?

"De beste benadering is via een business case," stelt hij.

Leave a Reply